Smart Factory

Conectăm maşini, oameni şi procese pentru creşterea productivităţii, siguranţa angajaţilor şi management eficient!

Mediul de producţie trebuie sa evolueze rapid pentru a face faţă dinamicii pieţelor interne şi externe.

Este nevoie de o viziune din partea producătorilor focusată spre ceea ce numim “Etapa 4 de Industrializare”

Factorul cheie este realizarea unui concept de Smart Factory prin conectarea în timp real a componentelor fizice de producţie la sistemele virtuale IT conducând spre flexibilitate operaţională şi un management strategic avansat.

Dezvoltarea şi perfecţionarea ecosistemului din fabrică este necesară pentru a creşte capacitatea acesteia de a urma strategia de business a managementului pentru generarea avantajului competitiv.

Enterprise Business Systems deţine competenţele necesare pentru a veni în sprijinul producătorilor care doresc sa-şi proiecteze drumul către Smart Factory.

Noi vă ajutăm să stabiliţi obiective realiste de transformare având la bază implementarea de tehnologii extreme, customizate pe afacerea dumneavoastră.