Măsurători

Realizăm măsurători ale echipamentelor și rețelelor de telecomunicatii.

Specialiștii Enterprise Business Systems definesc metodologiile de măsurare, adecvate diferitelor scenarii, care să permită evaluarea corectă a capabilităților echipamentelor de telecomunicații. Măsurătorile pot fi nonintrusive sau intrusive, în funcție de solicitări.

Măsurători ale fluxurilor ISDN PRI(E1)

În vederea controlului calității convorbirilor, precum și a verificării semnalizărilor, putem efectua măsurători ale fluxurilor ISDN PRI(E1) care conectează echipamentele din rețele private cu diverși operatori de telefonie publică. Scopul urmărit este de a evalua calitatea convorbirilor, efectuând un set de măsurători, fie la solicitarea clientului, fie propuse de specialiștii noștri.

În vederea identificării metodologiei optime de măsurare, organizăm un workshop pentru a specifica toate ariile ce trebuie atinse.
Măsurătorile pentru fluxurile E1 pot fi făcute și atunci când acestea sunt agregate în STM1/4/16.

Din tipurile de măsurători efectuate, amintim:

  • Atenuare totală
  • Nivel total al semnalului
  • Timp de transmisie
  • Atenuarea de ecou
  • Zgomot
  • Distorsiuni de atenuare
  • Analiza erorilor de transmisiuni

Măsurători ale rețelelor structurate de fibră optică