Directiva MiFID II

Sumar Tehnic  MiFID II

Directiva MiFID II cuprinde regulile și liniile directoare privind guvernanța,  produsele, protecția investitorilor și dezvăluirea informațiilor. În plus, se abordează cerințele privind accesul firmelor din țări terțe la piața UE. Din conținutul directivei  un punct este înregistrarea comunicaţiilor telefonice fixe şi mobile precum şi a comunicaţiilor electronice, păstrarea acestora timp de 5 ani şi furnizarea lor la cerere către clienţi.

Înregistrare                   

MiFID II vine cu o cerinţă expresă privind  înregistrarea comunicaţiilor telefonice fixe şi mobile precum şi a comunicaţiilor electronice.

Obligaţiile furnizorilor:

  • Obligația de a lua toate măsurile pentru înregistrarea convorbirilor telefonice fixe şi mobile precum și a comunicațiilor electronice care duc sau pot genera comenzi și tranzacții ale clienților atunci când tranzacționează pe cont propriu.
  • Obligația de a notifica în prealabil clientul că aceste conversații sunt înregistrate.
  • Obligația de a păstra înregistrările timp de 5 ani și de a le furniza clientului la cerere.

MiFID II este o legislație vastă și  în funcție de modelul dvs. de afacere, ar putea afecta o gamă largă de procese ale firmei dvs. – de la tranzacționare, raportarea tranzacțiilor și serviciile oferite clienților la sistemele IT și HR.

Noi, Enterprise Business Systems,  avem soluţie ‘cost effective’  pentru a rezolva această problemă.