Termeni și condiții

Termeni și Condiții de Utilizare a www.ebsystems.ro

Site-ul www.ebsystems.ro este proprietatea Enterprise Business Systems SRL, numită în continuare „EBSystems”. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.ebsystems.ro, numit generic în continuare și „site-ul”. Email contact: office@ebsystems.ro

Accesul și utilizarea site-ului www.ebsystems.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații online. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
EBSystems nu își asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ SI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

EBSystems oferă acces liber la site-ul www.ebsystems.ro si vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informațiile existente pe acest site sunt deținute de EBSystems sau de clienții săi.
Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea EBSystems (Enterperise Business Systems SRL) sau a clienților săi.

EBSystems sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legaturi („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. EBSystems nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. EBSystems nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau increderea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de EBSystems prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislatia românească sau internațională în materie de drept de autor si proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

EBSystems își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea și utilizarea acestui site dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita EBSystems sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate.

Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua EBSystems prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

 • folosirea abuzivă a formularului de contact în sensul spammingului acestuia.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. EBSystems va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

EBSystems poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că întelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere

EBSystems nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile vor implini toate cerințele dumneavoastră
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații si servicii din site-ului.

Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul EBSystems sau prin intermediul site-ului, nu constituie o garanție dacă nu este stipulată expres în Termenii si condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

EBSystems nu va fi răspunzator pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă EBSystems a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaratii sau actiuni ale oricarei terțe părti asupra informațiilor cuprinse în site-ului;
 • orice alta problema legata de informațiile cuprinse în site site-ului.
Daca se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de EBSystems, violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@ebsystems.ro

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în intregime autorilor acestora. EBSystems își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor si condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor, clienților sau terților.

Acest site este oferit în această formă fară alte garanții. EBSystems nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispozitia site-ului EBSystems sunt protejate în conditiile legii 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistreaza sa intre în baza de date EBSystems si să primeasca mesaje cu privire la servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale si de marketing desfășurate în viitor de către EBSystems și de partenerii săi agreați.

La solicitarea explicita a utilizatorului adresata la office@ebsystems.ro, EBSystems se obligă să șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

EBSystems se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți.

EBSystems nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

EBSystems nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile EBSystems.

www.ebsystems.ro foloseste „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot sa nu funcționeze parțial sau în totalitate.

EBSystems își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagina și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.